Kontakty

Detské centrum PiKoLiNkO

petra@pikolinko.sk

Telefonický kontakt

Mgr. Petra Gunárová – konateľka
+421 948 388 453, +421 903 181 983

Detské centrum
+421 911 234 478

Adresa

Karloveská 32
841 04 Bratislava

Bankové spojenie TATRA BANKA

IBAN: SK97 1100 0000 0026 2807 8443