Stravovanie

Stravovanie prebieha priamo v priestoroch detského centra. Dôraz kladieme na zdravé stravovacie návyky, vysoký obsah ovocia a zeleniny. Preferujeme celozrnné pečivo a chlieb, podporujeme nepresládzanie a nepresáľanie stravy a kvalitný pitný režim pre detičky. Akceptujeme diétne obmedzenia.

Skladba jedálnička je vyhovujúca hygienickým a kvalitatívnym normám pre predškolské zariadenia.