Detské centrum PiKoLiNkO je súčasťou areálu s chráneným oploteným vstupom, s dobrou možnosťou parkovania a dosahu MHD. Nachádza sa v príjemnom zazelenanom prostredí Karlovej Vsi pri Námestí sv. Františka.

Detské centrum je zrekonštruované a prispôsobené normám a bezpečnostným predpisom Ministerstva školstva SR a štátnej hygieny.

Interiér tvorí šatňa, jedáleň-kuchynka, denná miestnosť a tri rozľahlé presvetlené triedy. Triedy sú príjemne vyzdobené v pastelových odtieňoch a tematicky ladené pre lepšiu orientáciu detí v priestore. Dôležitou súčasťou je vybavenie tried bezpečnými atraktívnymi hračkami a didaktickými pomôckami, ktoré prináležia vekovej zostave jednotlivých vekových skupín.

Pre potreby pohybového vyžitia detí slúži ihrisko, telocvičňa a átrium vybavené preliezkami, hojdačkami a zariadením pre deti predškolského veku. Blízkosť Líščieho údolia-lesoparku poskytuje možnosť krásnych prechádzok a priame-názorné využitie pri vzdelávacích aktivitách s tematikou prírody.