Vážení rodičia, priatelia.

Napriek obrovskému úsiliu o záchranu Detského centra PiKoLiNkO, Vám bohužiaľ oznamujeme, že sme od 01.10.2021 museli vzhľadom na zložitú finančnú a pandemickú situáciu činnosť nášho centra ukončiť.

Ďakujeme Vám za Vašu dôveru a podporu, ktorú ste nám venovali.